*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Quản lý các hệ thống CSDL

- Thiết kế, quy hoạch về Cơ sở dữ liệu

- Quản trị, cài đặt và cấu hình các Cơ sở dữ liệu

- Tinh chỉnh và giám sát hiệu suất của các Cơ sở dữ liệu

- Sao lưu dự phòng các Cơ sở dữ liệu bị sự cố

- Chẩn đoán và phục hồi các Cơ sở dữ liệu bị sự cố

- Quản trị tài khoản người dùng và phân quyền

- Thực hiện kiểm thử việc phục hồi Cơ sở dữ liệu từ tập tin sao lưu dự phòng hàng quý.

- Thực hiện kiểm tra tài khoản và phân quyền tài khoản định kỳ hàng quý.

- Kiểm tra mã lệnh SQL trước khi golive.

- Thực hiện kiểm thử việc phục hồi Cơ sở dữ liệu từ tập tin sao lưu dự phòng hàng quý.

- Thực hiện kiểm tra tài khoản và phân quyền tài khoản định kỳ hàng quý.

- Kiểm tra mã lệnh SQL trước khi golive.

- Các hệ thống khác do TBP phân công cụ thể từng thời kỳ.

- Hỗ trợ kịp thời các đơn vị sử dụng, luôn có kế hoạch và phương án khắc phục sự cố ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị kinh doanh, đơn vị nghiệp vụ Ngân hàng.

- Triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn, bảo mật các hệ thống CNTT được phân công phụ trách; đảm bảo tuân thủ các quy định của NHNN về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống CNTT, tiêu chuẩn PCI-DSS, và các quy định khác liên quan đến hạ tầng CNTT của Ngân hàng.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác xây dựng và kiểm tra định kỳ kế hoạch DRP/BCP đối với các hệ thống CNTT được phân công phụ trách.

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT hay các chuyên ngành khác có liên quan

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM/KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT ngành ngân hàng.

- Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng và các hệ thống CNTT ngân hàng.

- Hiểu biết các hệ thống cở sở dữ liệu (Oracle, MSSQL, MySQL, PostgreSQL…)

*CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Xử lý tình huống tốt, giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.

- Giao tiếp, thương lượng và thuyết phục tốt.

- Khả năng làm việc nhóm, độc lập

- Nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc cao.

- Vui vẻ, hòa đồng, nhanh nhẹn.

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày 15/07/2020 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn