*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Trực tiếp tham gia công tác xử lý danh mục các khoản nợ theo phân công của Ban Giám đốc Quản lý nợ.

- Tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch của Bộ phận Xử lý nợ gắn liền với kế hoạch của Bộ phận XLN, Phòng QLN.

- Tham mưu và tham gia cùng Ban Giám đốc QLN, Trưởng bộ phận XLN trong việc quản lý, điều hành hệ thống, xây dựng các chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn trong phạm vi hoạt động của Phòng QLN.

- Thực hiện quản lý, xử lý, thu hồi nợ quá hạn trong toàn hệ thống theo phân công;

- Tổng hợp thông tin xử lý nợ đối với các hồ sơ được phân công xử lý;

- Quản lý tài sản Vietbank nhận để cấn trừ nợ được phân công xử lý;

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Tài chính - Ngân hàng và các chuyên ngành liên quan

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại Ngân hàng đối với vị trí nhân viên và 02 năm kinh nghiệm đối với vị trí Chuyên viên

- Tham gia các khóa đào tạo các lớp hành nghề công chứng, luật sư

- Trung thực, trách nhiệm trong công việc

*NƠI LÀM VIỆC

- Đà Nẵng

*HẠN CHỐT NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 31/01/2021 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn