*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Thực hiện công việc Quản lý nợ, cảnh báo nợ, tổng hợp các báo cáo đối với các khoản nợ thẻ tín dụng, nợ tín chấp và nợ không còn tài sản bảo đảm;

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà Nước và Các cơ quan / tổ chức có thẩm quyền.

- Thực hiện quản lý nợ thẻ tín dụng, nợ tín chấp quá hạn và nợ không còn tài sản bảo đảm trong toàn hệ thống;

- Tổng hợp thông tin xử lý nợ thẻ tín dụng, nợ tín chấp và nợ không còn tài sản bảo đảm;

- Tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch của Phòng/Bộ phận gắn liền với kế hoạch của Khối, Ngân hàng.

- Tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch của Bộ phận gắn liền với kế hoạch của Bộ phận, Phòng.

- Tham mưu và tham gia cùng Ban Giám đốc Phòng, Trưởng bộ phận trong việc quản lý, điều hành hệ thống, xây dựng các chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn trong phạm vi hoạt động của Phòng Xử Lý Nợ Thẻ và Tín chấp.

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Tài chính - Ngân hàng và các chuyên ngành liên quan

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại Ngân hàng đối với vị trí nhân viên và 02 năm kinh nghiệm đối với vị trí Chuyên viên

- Tham gia các khóa đào tạo các lớp hành nghề công chứng, luật sư

- Trung thực, trách nhiệm trong công việc

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN CHỐT NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 31/01/2021 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn