*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Đầu tư Giấy tờ có giá (GTCG) của các tổ chức tín dụng và các sản phẩm phái sinh liên quan

- Tìm kiếm đối tác và thực hiện đàm phán, thu thập thông tin liên quan đến các lọai GTCG của các tổ chức tín dụng và các sản phẩm phái sinh liên quan;

- Thực hiện và quản lý giao dịch mua/bán GTCG của các tổ chức tín dụng và các sản phẩm phái sinh liên quan theo phê duyệt phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Phòng.

- Đánh giá và lập phương án giao dịch GTCG của các tổ chức tín dụng chưa có hạn mức phê duyệt và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Theo dõi tình hình hoạt động của các Tổ chức phát hành mà Vietbank đang nắm giữ GTCG để đánh giá định kỳ (tối thiểu 6 tháng 1 lần) hoặc đột xuất theo sự phân công của cấp trên.

- Thực hiện các báo cáo nghiên cứu, cập nhật thị trường và các báo cáo nội bộ liên quan đến đầu tư GTCG của các tổ chức tín dụng;

- Thực hiện quản lý và kiểm soát rủi ro giao dịch đối với danh mục GTCG đang nắm giữ;

- Soạn thảo văn bản, quy trình nghiệp vụ liên quan đến nghiệp vụ đầu tư GTCG của các tổ chức tín dụng;

2. Phát hành giấy tờ có giá của Vietbank

- Soạn thảo phương án, tìm kiếm Nhà đầu tư và thực hiện phát hành GTCG của Vietbank theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Thực hiện tìm kiếm đối tác, đàm phán về cấu trúc để chào bán Giấy tờ có giá của Vietbank.

- Cung cấp thông tin về kết quả kinh doanh của Vietbank cho các Nhà đầu tư định kỳ hoặc khi có yêu cầu từ các Nhà đầu tư;

- Chủ động thực hiện các báo cáo liên quan;

- Soạn thảo văn bản, quy trình nghiệp vụ liên quan đến nghiệp vụ phát hành GTCG của Vietbank;

3. Các công việc khác

- Quản lý các rủi ro tác nghiệp, theo dõi hạn mức giao dịch;

- Hỗ trợ các phòng ban nghiệp vụ liên quan xây dựng sản phẩm, quy trình nội bộ;

- Thực hiện các báo báo liên quan đến các nghiệp vụ của Phòng;

- Các công việc Khác theo sự phân công của BLĐ Khối.

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng đối với cấp chuyên viên

*CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Khả năng giao tiếp tốt

- Khả năng tư duy logic

- Năng động, trung thực

- Chịu được áp lực công việc cao.

*NƠI LÀM VIỆC

- Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 30/11/2020 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn