*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện các công việc liên quan đến mảng nghiệp vụ tín dụng:

- Tham gia kiểm tra các chuyên đề/sự vụ khi có sự phê duyệt/chỉ đạo/phân công.

- Giám sát hành vi CBNV không được làm theo sự chỉ đạo/phân công.

- Tiếp nhận và xử lý báo cáo của Ban KTNB; thực hiện các kiến nghị của Ban KTNB theo phạm vi được phân công.

- Xây dựng cảnh báo rủi ro vận hành phát sinh từ kết quả kiểm tra giám sát của các Phòng/ban liên quan.

- Tham gia tư vấn, tham mưu đối với các văn bản lập quy theo các đầu mục nghiệp vụ được phân công.

- Phối hợp, tham mưu cho các Phòng/Ban Hội sở khi được yêu cầu.

- Định kỳ báo cáo tuần/tháng/đột xuất về các kết quả kiểm tra các đơn vị để báo cáo kịp thời tới Giám đốc/Phó Giám đốc/TBP KSNB;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý;

*YÊU CẦU HỌC VẤN/KINH NGHIỆM

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, QTKD và các chuyên ngành liên quan.

- Ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sĩ/Tiến sĩ và các bằng cấp chuyên môn khác theo chương trình đào tạo trong và ngoài nước như CIA, ACCA, CPA.

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm đối với vị trí Chuyên viên, 04 năm kinh nghiệm đối với vị trí Trưởng bộ phận

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 30/06/2021 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn