*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch của Bộ phận Cảnh báo nợ sớm gắn liền với kế hoạch của Phòng Cảnh báo nợ sớm, Trung tâm Quản lý nợ, Ngân hàng.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc Cảnh báo nợ sớm, Trưởng bộ phận Cảnh báo nợ sớm trong việc quản lý, điều hành hệ thống, xây dựng các chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn trong phạm vi hoạt động quản lý, cảnh báo nợ sớm.

- Tham gia xây dựng quy định, quy trình về quản lý, cảnh báo nợ sớm và đào tạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

- Tham gia xây dựng các tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo về nghiệp vụ cảnh báo nợ sớm do Phòng ban hành.

- Thực hiện công tác cảnh báo sớm các khoản nợ có khả năng phát sinh nợ quá hạn, phát sinh rủi ro cao;

- Đôn đốc thu hồi nợ mới phát sinh, nợ quá hạn dưới 10 ngày; Đầu mối đánh giá, trình phương án cơ cấu nợ.

- Theo dõi, ghi nhận và đánh giá các thông tin bất lợi của khách hàng có thể gây rủi ro không thu hồi được nợ tại Vietbank nhằm giám sát và áp dụng các hành động, ứng xử kịp thời phù hợp với từng cấp độ rủi ro của khách hàng.

- Đánh giá, phân tích nguyên nhân rủi ro trong công tác cấp phát tín dụng dẫn đến nợ quá hạn.

- Định kỳ thực hiện rà soát công tác cảnh báo nợ sớm để đề xuất giải pháp cải tiến phù hợp.

- Thực hiện công tác lưu trữ các hồ sơ, tài liệu phát sinh trong quá trình cảnh báo nợ sớm.

- Thực các nhiệm vụ khác được các Lãnh đạo cấp trên phân công.

*YÊU CẦU HỌC VẤN/KIẾN THỨC

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyển ngành Luật, Tài chính ngân hàng, Kinh tế và các chuyên ngành có liên quan.

- Có kiến thức về: pháp lý, quản trị rủi ro, xử lý nợ, quản lý tín dụng, thẩm định tài sản, thanh lý tài sản

- Có các chứng chỉ nghiệp vụ về kế toán, tài chính và phân tích số liệu, khai thác số liệu

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí có liên quan

*CÁC YẾU CẦU KHÁC

- Kỹ năng đọc và xử lý thông tin hồ sơ tín dụng 

- Kỹ năng đàm phán và thương lượng

- Kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng

- Trung thực, trách nhiệm trong công việc

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 30/09/2021 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn