*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Thực hiện công tác quản lý Tài Sản Có – Tài Sản Nợ

- Cân đối nguồn vốn (banking book) chuyển Khối thị trường tài chính kinh doanh đảm bảo hiệu quả sự dụng vốn và thanh khoản hệ thống.

- Lập báo cáo phân tích, đánh giá ảnh hưởng từ thị trường và đề xuất giải pháp liên quan đến cơ cấu và tính cân đối của Tài sản Có – Tài sản Nợ.

- Quản lý và báo cáo về tỷ lệ dự trữ thanh khoản, khả năng chi trả, dự trữ bắt buộc, tỷ lệ cho vay trên huy động, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung dài hạn theo quy định NHNN.

- Quản lý và báo cáo nội bộ về quản trị rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất lãi suất trên sổ ngân hàng, rủi ro tiền tệ.

- Lập báo cáo nội bộ khác liên quan đến công tác quản lý TS Có – TS nợ.

2. Chức năng khác

- Tham gia thực hiện các công việc trong các quy trình do VietBank ban hành có liên quan đến Phòng.

- Tổ chức lưu trữ các hồ sơ, tài liệu phát sinh.

- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phòng ALM phân công trong từng thời kỳ.

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại Học trở lên các chuyên ngành Kinh Tế, Tài Chính, Ngân Hàng, Kế Toán

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng vá các phần mềm ứng dụng.

- Anh văn trình độ B trở lên

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài Chính Ngân Hàng

*CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Năng động, trung thực

- Chịu được áp lực công việc

- Khả năng quản lý nhóm

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 31/07/2021 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn