*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tham mưu, xây dựng và phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các giải pháp quản trị rủi ro hoạt động.

- Tổ chức nhận diện, ghi nhận, đo lường, đánh giá và đề xuất giải pháp khắc phục các rủi ro phát sinh trong hoạt động của Vietbank thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Triển khai, hoàn thiện qui trình thu thập dữ liệu sự kiện tổn thất và phương pháp quản lý dữ liệu tổn thất trong quản lý rủi ro hoạt động.

- Thẩm định, đánh giá rủi ro hoạt động đối với các sản phẩm, dịch vụ và quy trình, quy định của Ngân hàng.

- Nghiên cứu và đánh giá định kỳ các rủi ro vận hành tiềm ẩn trong các quy trình, quy định, sản phẩm của Vietbank.

- Theo dõi hoạt động khắc phục các vấn đề rủi ro vận hành được ghi nhận và kiến nghị.

- Xây dựng quy trình thực hiện, theo dõi và báo cáo kết quả từ đánh giá rủi ro và kiểm soát.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bộ phận liên quan trong quá trình xác định, ghi nhận, báo cáo và phân tích chỉ số rủi ro chính.

- Tổ chức lưu trữ tất các các hồ sơ, tài liệu phát sinh.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp lãnh đạo.

*YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính tín dụng, Kế toán, Kiểm toán, Luật.

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý giao dịch, ngân hàng. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tham gia dự án, xây dựng và triển khai cấu phần liên quan đến rủi ro hoạt động theo thông tư của NHNN.

- Trình độ ngoại ngữ: Tối thiểu chứng chỉ B Anh Văn

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng.

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 31/12/2022 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Ứng viên vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới


(Dấu * là những trường thông tin bắt buộc phải nhập)