*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Nghiên cứu xây dựng chính sách tín dụng:

   + Định hướng tín dụng;

   + Phân quyền phán quyết cấp TD (thành lập HĐTD/BTD/Người được giao quyền; phân quyền; lịch họp; theo dõi cơ chế hoạt động).

   + Quy trình cấp tín dụng;

   + Hướng dẫn thẩm định;

- Kiểm soát chất lượng phê duyệt tín dụng.

- Thực hiên các công tác báo cáo NHNN.

- Góp ý kiến đánh giá chất lượng sản phẩm/quy trình liên quan đến cấp tín dụng.

- Đầu mối tư vấn liên quan đến quy trình cấp tín dụng, thẩm quyền phán quyết tín dụng tại Vietbank.

- Truyền thông, đào tạo

*YÊU CẦU HỌC VẤN/KINH NGHIỆM

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, QTKD hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại những vị trí có liên quan đến tín dụng (thẩm định/tái thẩm định), quản lý tín dụng/hỗ trợ tín dụng

* YÊU CẦU KHÁC

- Khả năng phân tích, đánh giá các hồ sơ tín dụng

- Khả năng xử lý số liệu, kỹ năng excel

- Khả năng xây dựng các văn bản liên quan đến tín dụng

- Đạo đức: tốt

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 31/05/2021 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn