*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tổ chức nghiên cứu thị trường, đề xuất phát triển các sản phẩm tín dụng mới, phù hợp với các quy định về khẩu vị rủi ro và định hướng kinh doanh của Ngân hàng và Khối KHDN

- Chịu trách nhiệm soạn thảo và xây dựng hệ thống văn bản liên quan đến các sản phẩm cho vay, bảo lãnh, thấu chi, và các hình thức cấp tín dụng khác cho nhóm KHDN Nhỏ (MSME), KHDN Vừa và nhỏ (SME) và KHDN Lớn (Large Corporate).

- Xây dựng biểu lãi suất cho vay, phí, giá cho các sản phẩm tín dụng và thẩm quyền quyết định về lãi suất, phí, giá cho danh mục được phân giao.

- Phối hợp với Khối Kinh doanh để xây dựng các Chương trình kinh doanh nhằm thúc đẩy việc bán các sản phẩm tín dụng theo mục tiêu mỗi giai đoạn.

- Định kỳ rà soát, đánh giá hiệu quả kinh doanh, tính cạnh tranh và mức độ rủi ro của sản phẩm để kịp thời đề xuất điều chỉnh các văn bản (nếu có)

- Tiến hành xây dựng các tài liệu đào tạo, số tay sản phẩm phẩm, gói sản phẩm và Chương trình kinh doanh. Trực tiếp tiến hành đào tạo các sản phẩm được phân giao phụ trách theo mỗi giai đoạn

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Bằng cấp: Đại học chuyên ngành Kinh Tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật, Quản Trị Kinh Doanh...

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM/KIẾN THỨC

- Kinh nghiệm: 2-5 năm

- Am hiểu về sản phẩm dịch vụ, xu hướng phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng đối với KHDN

- Nắm vững các quy định pháp luật về tài chính ngân hàng và doanh nghiệp.

- Có kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản tốt (quy định, quy trình, hướng dẫn, sản phẩm, thông báo, tài liệu đào tạo).

- Có kỹ năng phân tích thông tin, phân tích, đánh giá thị trường, nhu cầu của KHDN và sản phẩm tín dụng của các đối thủ cạnh tranh.

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 30/09/2021 (Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn