Địa điểm làm việc

Tp. Hồ Chí Minh

Thu nhập

Thoả thuận

Bằng cấp

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh Tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật, Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành có liên quan.

Kinh nghiệm làm việc

Tối thiểu 2-5 năm kinh nghiệm Ngân hàng.

Ưu tiên 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Giới tính

Không yêu cầu

Độ tuổi

22 - 35 tuổi

Số lượng cần tuyển

4 nhân sự

Hạn nhận hồ sơ

20/04/2023

I.Nhiệm vụ

1. Quản lý và phát triển sản phẩm huy động, dịch vụ tài chính dành cho khách hàng cá nhân

- Phát triển chiến lược cho các dòng Sản phẩm Huy động cá nhân, dịch vụ tài chính theo từng phân khúc khách hàng, khu vực địa lý, thị trường…phù hợp với định hướng phát triển của Ngân hàng;

- Xây dựng kế hoạch phát triển Sản phẩm Huy động, dịch vụ tài chính cá nhân theo từng thời kỳ kinh doanh;

- Nghiên cứu thị trường, đánh giá xu hướng thị trường làm cơ sở phát triển Sản phẩm Huy động, dịch vụ tài chính cá nhân mới, cải tiến hoặc hủy bỏ các sản phẩm hiện hữu;

- Xây dựng, quản lý hệ thống Sản phẩm Huy động, dịch vụ tài chính cá nhân đáp ứng nhu cầu khách hàng theo từng phân khúc, từng thời kỳ, từng địa bàn cụ thể

- Quản lý vòng đời Sản phẩm Huy động, dịch vụ tài chính cá nhân:

    + Phối hợp với Trung tâm thúc đẩy và Quản lý khách hàng – Khối Khách hàng Cá nhân và Trung tâm Marketing để thực hiện khảo sát, phân tích, đánh giá các Sản phẩm Huy động, dịch vụ tài chính cá nhân so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường;

    + Định kỳ đánh giá, rà soát tính phù hợp của Sản phẩm Huy động, dịch vụ tài chính cá nhân với thực tiển kinh doanh, nhằm bổ sung, cải tiến, thay thế hoặc hủy bỏ sản phẩm;

- Tiếp nhận đề nghị về xây dựng chính sách, sản phẩm huy động, dịch vụ tài chính dành cho khách hàng cá nhân từ Khối kinh doanh, TTKD.

- Nghiên cứu, xây dựng sản phẩm theo đề nghị của Khối kinh doanh, TTKD.

- Phối hợp với các Trung tâm kinh doanh và các phòng ban liên quan để triển khai bán Sản phẩm Huy động, dịch vụ tài chính cá nhân tới khách hàng

- Quản lý hệ thống văn bản nội bộ liên quan đến Sản phẩm Huy động, dịch vụ tài chính cá nhân: rà soát, trình cấp có thẩm quyền ban hành, chỉnh sửa, chuẩn hóa các quy chế, quy định, quy trình, thông báo, hướng dẫn, mẫu biểu cho các Sản phẩm Huy động, dịch vụ tài chính cá nhân

- Xây dựng các tiêu chí quản lý hiệu quả của một sản phẩm huy động, dịch vụ tài chính để phục vụ cho việc quyết định mở rộng/thu hẹp/chấm dứt và/hoặc cải tiến đối với các sản phẩm, dịch vụ tài chính

- Phối hợp với các Phòng liên quan để phân bổ các chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ tài chính đến các TTKD trên toàn hệ thống Vietbank

- Đề xuất với Trung tâm thúc đẩy và Quản lý khách hàng – Khối Khách hàng Cá nhân xây dựng các chương trình quảng bả Sản phẩm Huy động, dịch vụ tài chính dành cho Khách hàng Cá nhân

2. Xây dựng, quản lý chính sách, cơ chế và công cụ giá liên quan đến sản phẩm huy động, dịch vụ và tài chính

- Xây dựng biểu lãi suất, phí cho sản phẩm huy động, dịch vụ và tài chính

- Nghiên cứu giá sản phẩm (lãi suất, phí) để có kế hoạch bổ sung, cập nhật biểu lãi suất, phí nhằm đạt hiệu quả, đảm bảo sự cạnh tranh trên thị trường và phù hợp với pháp luật

- Giám sát việc thực hiện các chính sách về lãi suất huy động cá nhân, về phí dịch vụ liên quan tới huy động cá nhân của các Trung tâm kinh doanh phù hợp Quy định của Ngân hàng Nhà nước, thị trường và yêu cầu của Vietbank.

3. Huấn luyện và đào tạo kiến thức sản phẩm

- Hướng dẫn nghiệp vụ và đào tạo về kiến thức Sản phẩm Huy động cá nhân cho đội ngũ tư vấn bán hàng, đội ngũ tác nghiệp tại Trung tâm kinh doanh.

- Xây dựng tài liệu đào tạo, công cụ/tài liệu bán hàng (tờ rơi, thư ngỏ,…)

4. Xử lý thông tin và phản hồi của khách hàng về sản phẩm huy động, dịch vụ tài chính

- Tiếp nhận thông tin phản hồi về sản phẩm từ các TTKD hoặc các nguồn khác (nếu có)

- Hỗ trợ các TTKD giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến Sản phẩm Huy động, dịch vụ tài chính cá nhân

- Thực hiện cải tiến sản phẩm dựa trên các thông tin phản hồi nhận được

5. Chức năng khác

- Thiết lập và tổ chức vận hành các quy trình tác nghiệp nội bộ của Phòng

- Tham gia thực hiện các công việc trong các quy trình do Vietbank ban hành có liên quan đến Phòng

- Thực hiện các báo cáo liên quan đến huy động cá nhân theo quy định và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

- Tổ chức lưu trữ các hồ sơ, tài liệu phát sinh

- Các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo phân công trong từng thời kỳ

II.Yêu cầu công việc

- Tối thiểu 2-5 năm kinh nghiệm

- Am hiểu về sản phẩm dịch vụ về tiền gửi, dịch vụ quản lý dòng tiền và xu hướng phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính đối với KHCN

- Nắm vững các quy định pháp luật về tài chính ngân hàng.

- Có kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản tốt (quy định, quy trình, hướng dẫn, sản phẩm, thông báo, tài liệu đào tạo).

- Có kỹ năng phân tích thông tin, phân tích, đánh giá thị trường, nhu cầu của KHCN và sản phẩm huy động của các đối thủ cạnh tranh.

- Có khả năng  làm việc độc lập cao, chủ động, nhanh nhạy để xử lý công việc được giao.

  1. III.Quyền lợi cơ bản:

−  Được tham dự các lớp đào tạo nhà quản lý chuyên nghiệp để phát triển nghề nghiệp.

−  Chế độ phép năm, lễ, tết, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe theo quy định pháp luật. 

−  Được thưởng hiệu quả kinh doanh, các khoản chi bổ sung theo kết quả hoạt động của đơn vị và kết quả công việc của cá nhân.

−  Lương tháng 13, các khoản thưởng năm, lễ, tết theo tình hình thực tế của Ngân hàng


THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Ứng viên vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới


(Dấu * là những trường thông tin bắt buộc phải nhập)