*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tìm kiếm đối tác, phân tích và đánh giá cơ hội liên kết:

- Là đầu mối phát triển hợp tác với đối tác trong việc phân phối các sản phẩm bảo hiểm qua Vietbank.

- Nghiên cứu nhu cầu thị trường, tìm hiểu, đánh giá so sánh năng lực đối tác.

- Tham gia chuyển giao và hỗ trợ các đơn vị kinh doanh/bộ phận kinh doanh khu vực trong việc khai thác các đối tác Công ty Bảo hiểm theo phân công của Trưởng bộ phận.

2. Xây dựng mô hình/chính sách hợp tác

- Tham mưu cho lãnh đạo ban hành các định hướng phát triển hợp tác với đối tác bảo hiểm.

- Tham gia nghiên cứu xây dựng và đề xuất mô hình, chính sách hợp tác.

- Tham gia phối hợp với các Khối/Phòng ban và các đơn vị kinh doanh thiết kế các giải pháp kinh doanh mang tính chất chuyên biệt cho từng Công ty Bảo hiểm, sản phẩm Liên kết bảo hiểm (Bancassurance).

- Thiết kế, xây dựng và hỗ trợ triển khai các chính sách dành cho khách hàng mảng Bancassurance.

3. Triển khai các bước liên kết hợp tác:

- Xác định nhu cầu của đối tác, nhu cầu của Vietbank.

- Đánh giá tính phù hợp giữa đề xuất của đối tác với mục tiêu kinh doanh của Vietbank.

- Tham gia quá trình đàm phán các điều khoản điều kiện của hợp đồng hợp tác.

- Phối hợp với đối tác và các Phòng/ban liên quan soạn thảo các form mẫu biểu sử dụng trong nghiệp vụ phân phối bảo hiểm qua ngân hàng.

- Xây dựng các cơ chế, quy trình phối hợp, chính sách riêng với các đối tác liên kết.

- Tham gia thiết kế các chương trình bán hàng liên kết với đối tác.

- Kết hợp với các phòng liên quan quảng bá các liên kết thành công.

- Phối hợp với đối tác định kỳ xem xét đánh giá và thực hiện các công tác xúc tiến nhằm thúc đẩy doanh thu và định hướng kinh doanh.

4. Tổ chức triển khai, đào tạo cho đội ngũ kinh doanh:

- Phối hợp với đối tác và các phòng liên quan phân bổ chỉ tiêu bán hàng đối với từng đối tác liên kết cho các đơn vị kinh doanh,

- Tổ chức tập huấn quy trình liên kết, chính sách, cơ chế riêng đối với từng đối tác (nếu có).

- Tổ chức đào tạo và tái đào tạo sản phẩm/dịch vụ do đối tác cung cấp đến nhân sự Vietbank.

- Tổ chức các lớp huấn luyện kỹ năng bán hàng.

- Truyền thông về mục đích, mô hình và chỉ tiêu phân bổ của nghiệp vụ phân phối bảo hiểm qua ngân hàng.

5. Thực hiện các chương trình, chiến dịch bán hàng, thu hút khách hàng, thúc đẩy bán:

- Triển khai công tác bán hàng và các chương trình thi đua: chọn đội ngũ bán, chuẩn bị kịch bản bán, xây dựng cơ chế incentive cho từng dự án và cho từng chương trình bán hàng.

- Kết hợp với đối tác và các phòng/ban liên quan xây dựng các chương trình bán hàng cho các đơn vị kinh doanh và trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp với đối tác và các phòng ban liên quan (P.Marketing, P.PTKH…) để chuẩn bị các tài liệu bán hàng (tờ rơi, truyền thông …).

- Tổ chức họp kick-off chương trình bán hàng cho đội bán.

- Tổ chức các buổi trao đổi/ chia sẻ kinh nghiệm bán hàng (workshop) cho các đơn vị kinh doanh được phân công phụ trách.

- Thực hiện các chương trình, chiến dịch bán hàng, thu hút khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp tại các đơn vị kinh doanh phụ trách theo phân công của Trưởng bộ phận.

- Là đầu mối hỗ trợ, giám sát, đôn đốc các đơn vị được phân công trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh kênh Bancassurance.

- Lập kế hoạch kiểm tra công tác triển khai các chính sách, cơ chế ưu đãi đối với khách hàng VIP của đơn vị kinh doanh nhằm có thể duy trì và phát triển nhóm khách hàng này một cách hiệu quả nhất.

- Hỗ trợ đơn vị trong các sự vụ hàng ngày: khai thác tư vấn khách hàng, hỗ trợ hoàn tất thủ tục bồi thường, phối hợp với các tư , v.v…

- Làm đầu mối giải quyết các khó khăn, vướng mắc của đơn vị kinh doanh liên quan đến quy trình liên kết và đề xuất cho các đối tác. phòng/ban liên quan điều chỉnh cơ chế chính sách phù hợp với đối tác trong từng thời kỳ.

- Thiết kế, xây dựng và hỗ trợ triển khai các chính sách, chương trình dành cho Khách hàng cá nhân, Khách hàng doanh nghiệp mảng Bancassurance

6. Xây dựng hệ thống báo cáo để theo dõi, đối chiếu số liệu

- Phối hợp với đối tác và các phòng ban liên quan thiết lập và phát triển hệ thống dữ liệu khách hàng mảng Bancassurance.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất các thông tin liên quan đến cơ sở dữ liệu khách hàng mảng Bancassurance.​

- Thực hiện các báo cáo phân tích tình hình kinh doanh của từng đơn vị theo định kỳ và theo yêu cầu sự vụ.

- Thực hiện các công tác đối soát và thanh toán hoa hồng đại lý, các khoản thưởng, hỗ trợ….

7. Chức năng khác

- Phụ trách xây dựng các tài liệu phục vụ công tác đào tạo về nghiệp vụ do Phòng ban hành.

- Tham gia thực hiện các công việc trong các quy trình do Vietbank ban hành có liên quan đến Phòng.

- Tổ chức lưu trữ các hồ sơ tài liệu phát sinh.

- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc/Phó giám đốc phòng/Trưởng bộ phận phân công.

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Bảo hiểm hoặc lĩnh vực liên quan.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng.

- Anh văn trình độ B trở lên.

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại các vị trí liên quan tới bán hàng, marketing, xây dựng chính sách....

*CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Có kiến thức về kinh doanh Bảo hiểm.

- Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt.

- Kỹ năng bán hàng và thuyết phục tốt.

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

- Có kinh nghiệm về quản lý bán hàng.

- Năng động, sáng tạo.

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 30/01/2022 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn