*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tham mưu, xây dựng và phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các giải pháp quản trị rủi ro hoạt động.

- Tổ chức nhận diện, ghi nhận, đo lường, đánh giá và đề xuất giải pháp khắc phục các rủi ro phát sinh trong hoạt động của Vietbank thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thẩm định, đánh giá rủi ro hoạt động đối với các sản phẩm, dịch vụ và quy trình, quy định của Ngân hàng.

- Nghiên cứu và đánh giá định kỳ các rủi ro vận hành tiềm ẩn trong các quy trình, quy định, sản phẩm của Vietbank.

- Theo dõi hoạt động khắc phục các vấn đề rủi ro vận hành được ghi nhận và kiến nghị.

- Xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo, cảnh báo rủi ro vận hành

- Tổ chức lưu trữ tất các các hồ sơ, tài liệu phát sinh.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp lãnh đạo.

*YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính tín dụng, Kế toán, Kiểm toán, Luật.

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý giao dịch, ngân hàngg

- Trình độ ngoại ngữ: Tối thiểu chứng chỉ B Anh Văn

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng.

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 30/04/2018 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn