*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tham gia các dự án NHS theo định hướng triển khai của Khối Ngân hàng số.

- Phối hợp với Phòng PTSP và các phòng ban liên quan để xây dựng yêu cầu.

- Làm việc với đối tác, tổ chức, các công ty fintech trong và ngoài nước liên quan đến các dự án Ngân hàng số, cùng phân tích và xác định phạm vi triển khai của dự án.

- Lên kế hoạch và phát triển ứng dụng cho dự án, bám sát đúng tiến độ công việc được giao.

- Xây dựng các công cụ hỗ trợ tra soát, đối soát với các đối tác, tổ chức, các công ty fintech trong và ngoài nước.

- Tiếp nhận các yêu cầu phát triển ứng dụng trong nội bộ, phân tích, lên kế hoạch triển khai và phát triển ứng dụng theo đúng tiến độ.

- Tham gia hỗ trợ quá trình kiểm thử gồm các giai đoạn SIT, UAT, Pilot và GoLive.

- Tham gia hỗ trợ viết tài liệu hướng dẫn, qui trình, qui định các sản phẩm dự án triển khai.

- Hỗ trợ xử lý các vấn đề giao dịch phát sinh của khách hàng hoặc người dùng nội bộ; đảm bảo kịp thời, nhanh chóng và chính xác.

- Phối hợp với đối tác, tổ chức, các công ty fintech trong và ngoài nước, để xử lý lỗi dịch vụ, các giao dịch tra soát, đối soát của khách hàng.

- Chịu trách nhiệm bảo trì, phát triển nâng cấp ứng dụng đã triển khai theo yêu cầu của các phòng ban.

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tối thiểu trình độ Đại học, Chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin

- Anh văn: Tiếng Anh khá (khả năng đọc hiểu, trao đổi công việc qua tiếng Anh).

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM/KIẾN THỨC

- Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm về lập trình.

- Yêu cầu kỹ năng lập trình Java, Struts, Spring, JDBC (Hibernate, MyBatis), mô hình MVC.

- Phát triển Back-End. 

- Phát triển Gateway kết nối cổng thanh toán với các đối tác bên ngoài theo chuẩn WebServive (SOAP, RESTFUL), chữ ký điện tử, lập trình socket.

- Phát triển công cụ tiệc ích tra soát, đối soát, giám sát hệ thống tự động.

- Yêu cầu kỹ năng về database Oracle, SQL Server.

- Tham gia các dự án thuộc khối dịch vụ Ngân Hàng Số.

- Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống thẻ, dịch vụ thanh toán ở ngân hàng là 1 lợi thế.

- Có kinh nghiêm lập trình với chuẩn message thanh toán Iso8583 là 1 lợi thế.

- Có kinh nghiệm lập trình AngularJS, iOS, android là một lợi thế.

- Tham gia các hội thảo, workshop, chào giải pháp của các đối tác trong và ngoài nước để tìm hiểu công nghệ và đưa ra giải pháp phát triển cho dự án sẽ triển khai.

- Nghiên cứu công nghệ áp dụng cho dự án để tìm hiểu, nắm rõ và áp dụng phát triển ứng dụng của dự án.

- Các trách nhiệm khác liên quan được phân giao theo nhu cầu công việc.

*CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Chịu được áp lực công việc cao, đảm bảo deadline.

- Có khả năng lập kế hoạch, điều phối, giám sát triển khai dự án;

- Có kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập.

- Có kỹ năng soạn thảo văn bản, trình bày (presentation).

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 31/01/2021(ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn