TRÁCH NHIỆM CHÍNH:

Đánh giá hiện trạng nghiệp vụ và tính đáp ứng hệ thống của nghiệp vụ kế toán nội nghiệp

Định hướng và xây dựng chương trình đáp ứng cho phần hành kế toán nội nghiệp

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Thực hiện công việc theo quy định, quy trình, quy chế và các văn bản hướng dẫn của Vietbank.
 • Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ của Vietbank để đánh giá hiện trạng nghiệp vụ (bao gồm và không hạn chế các quy chế, quy định quy trình tác nghiệp và hệ thống đáp ứng)
 • Phân tích và xây dựng định hướng nghiệp vụ theo hướng công nghệ hóa, tinh gọn và hiệu quả, trình cấp lãnh đạo phê duyệt và thực thi.
 • Mô tả nghiệp vụ theo ngôn ngữ kỹ thuật và phối hợp với bộ phận kỹ thuật xây dựng chương trình đáp ứng nghiệp vụ kế toán nội nghiệp
 • Xây dựng kịch bản kiểm nghiệm hệ thống và kiểm nghiệm hệ thống sau khi được xây dựng.
 • Xây dựng quy định và hướng dẫn sử dụng nghiệp vụ/ hệ thống sau khi đã kiểm nghiệm hệ thống phù hợp và đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ của kế toán nội nghiệp.
 • Thực hiện công tác đào tạo và chia sẻ nghiệp vụ cho CBNV Vietbank nhằm mục đích hiểu và vận hành hệ thống.
 • Theo dõi, cập nhập và thống kê các quy định liên quan đến chính sách thuế, tài chính, để trình ban hành hướng dẫn mới hoặc điều chỉnh, bổ sung các chính sách đã ban hành, phù hợp với quy định hiện tại.
 • Kiểm tra và hướng dẫn các phòng ban / trung tâm / các đơn vị trong toàn hệ thống thực hiện các chính sách về quản lý tài chính theo quy định của Ngân hàng và Pháp luật.
 • Phối hợp với các Phòng/Ban liên quan tham gia xây dựng, điều chỉnh các quy trình, quy định liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản.
 • Tham mưu xây dựng, góp ý các quy chế, quy định, quy trình nhằm đảm bảo công tác tổ chức và hoạt động của Phòng Kế toán đạt hiệu quả.
 • Báo cáo định kỳ và đột xuất cho Giám đốc Khối về tình hình thực hiện công tác kỳ trước và lập kế hoạch công tác kỳ sau.
 • Thực hiện một số công tác khác theo sự phân công của Tổng giám đốc/Giám đốc Khối.

II. QUYỀN HẠN & NGHĨA VỤ

Quyền hạn:

 • Có quyền liên hệ với bất cứ thành viên nào trong ban lãnh đạo phòng ban để nhận được thông tin liên quan và cần thiết cho công việc của mình;
 • Yêu cầu sự hỗ trợ hoặc can thiệp của lãnh đạo nếu cần thiết vì mục đích hoàn thiện chất lượng công việc mình chịu trách nhiệm
 • Tham gia, thảo luận, đề xuất những vấn đề liên quan đến  công việc kế toán tổng hợp theo nhiệm vụ được phân công;
 • Tham gia các khóa học đào tạo nâng cao kiến thức trong lĩnh vực được phân công.

Nghĩa vụ:

 • Tuân thủ nghiêm túc các nội quy của Vietbank.
 • Đề cao hình ảnh và góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu Vietbank.
 • Cập nhật và tuân thủ hệ thống văn bản pháp quy của Ngân hàng nhà nước cũng như hệ thống quy chế, quy định, quy trình của Vietbank.
 • Đảm bảo hoàn thành công việc được giao theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp cũng như phù hợp với mục tiêu chung của Ngân hàng trong từng thời kỳ.
 • Thực thi ý thức tiết kiệm trong suốt quá trình làm việc và sinh hoạt tại ngân hàng. Sử dụng đúng mục đích các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ đã được Ngân hàng trang bị để phục vụ cho công việc.
 • Tham gia các chương trình, phong trào thi đua do Vietbank phát động.
 • Bảo mật thông tin được tiếp cận.

III. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI VỊ TRÍ

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng Kiểm toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong chức vụ công tác tương đương.
 • Thành thạo vi tính văn phòng
 • Hiểu biết sâu rộng về chuẩn mực kế toán – kiểm toán, luật NHNN, luật các TCTD, luật doanh nghiệp, Luật thuế;
 • Hiểu biết về các quy định, thông tư hướng dẫn của BTC, NHNN và của NHNA về các hoạt động ngân hàng.
 • Có kỹ năng giao tiếp và khả năng truyền đạt thông tin.
 • Có khả năng nắm bắt tốt văn bản , suy đoán nhạy bén và giải quyết tình huống nhanh.
 • Có khả năng chứng minh và thuyết phục tốt
 • Khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm tốt.

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 28/02/2022 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn