MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1) Đầu tư Trái phiếu chính phủ (TPCP)

a) Theo dõi và cập nhật lợi suất giao dịch TPCP trên thị trường tài chính tiền tệ.

b) Thực hiện giao dịch TPCP trên thị trường theo chỉ đạo của Trưởng Bộ phận Kinh

doanh GTCG và Lãnh đạo Phòng Kinh doanh vốn, tuân thủ hạn mức giao dịch đã

được phê duyệt.

c) Thực hiện xác nhận giao dịch với đối tác và lập phiếu giao dịch/ xác nhận giao

dịch liên quan đến các đối tác được phân công.

2) Quản lý danh mục TPCP:

a) Theo dõi số dư, lợi suất của danh mục TPCP đang nắm giữ.

b) Theo dõi lợi nhuận của các giao dịch TPCP.

c) Phối hợp với các phòng ban khác để theo dõi các thông tin liên quan TPCP.

3) Công việc khác:

a) Quản lý các rủi ro tác nghiệp, theo dõi hạn mức giao dịch.

b) Thiết lập và vận hành các quy trình tác nghiệp nội bộ.

c) Thực hiện tính toán lợi nhuận của Bộ phận và thực hiên xác nhận với đơn vị liên

quan.

d) Thực hiện các báo cáo định kỳ và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên

4) Lưu trữ và quản lý các hồ sơ, tài liệu phát sinh.

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.

- Có chứng chỉ CFA là một lợi thế

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng đối với cấp chuyên viên.

*CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Khả năng giao tiếp tốt.

- Khả năng tư duy logic.

- Năng động, trung thực.

- Chịu được áp lực công việc cao.

*NƠI LÀM VIỆC: HCM

*HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ:

 - Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 30/09/2022 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Ứng viên vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới


(Dấu * là những trường thông tin bắt buộc phải nhập)