*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Trực tiếp thẩm định và trình phê duyệt tín dụng:

  • - Thực hiện thẩm định trực tiếp các hồ sơ tín dụng theo sự phân công của cấp có thẩm quyền
  • - Lập tờ trình cấp tín dụng và các báo cáo, đánh giá có liên quan (nếu có) theo Biểu mẫu quy định.
  • - Trình hồ sơ tín dụng cho Cấp Kiểm Soát/ Ban Giám Đốc Đơn vị.
  • - Theo dõi việc phúc đáp hồ sơ tín dụng
  • - Giao nhận hồ sơ tín dụng với các bộ phận có liên quan tại Vietbank theo đúng quy trình tác nghiệp
  • - Giải quyết/ đề xuất hướng giải quyết các công việc khác có liên quan đến công tác thẩm - định KH trong quá trình cấp tín dụng cho KH.
  • - Chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng tín dụng của toàn bộ hồ sơ tín dụng KH đang phụ trách
  1. - Các công việc theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng

*YÊU CẦU HỌC VẤN:

 - Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành:

+Kinh tế,

+Tài chính,

+Ngân hàng,

+QTKD hoặc các ngành có liên quan

 *YÊU CẦU KINH  NGHIỆM:

- Ưu tiên các ứng viên có từ 01 năm kinh nghiệm làm Chuyên viên/nhân viên tín dụng/kinh doanh/Quan hệ khách hàng tại các Ngân hàng. 

- Ứng viên được tham gia các khóa đào tạo, hưởng chế độ chính sách lương thưởng, phúc lợi cạnh tranh và có cơ hội phát triển nghề nghiệp cùng Vietbank.

 *YÊU CẦU KHÁC:

- Kỹ năng tiếp thị

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng

- Kỹ năng thẩm định khách hàng, phương án kinh doanh, dự án đầu tư....

- Kỹ năng quản lý thời gian

- Vi tính: văn phòng

- Ngoại ngữ: Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh tối thiểu để giao tiếp với máy tính và nghiên cứu tài liệu

*NƠI LÀM VIỆC:

- VietBank Cẩm Lệ (KV Đà Nẵng), VietBank Bình Sơn (KV Quảng Ngãi)


THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Ứng viên vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới


(Dấu * là những trường thông tin bắt buộc phải nhập)