MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chào tỷ giá (mua/bán) các ngoại tệ và vàng, duyệt các giao dịch liên quan đến ngoại hối trong thẩm quyền cho phép với các Trung tâm kinh doanh (TTKD) .

- Quản lý các rủi ro tác nghiệp, thiết lập và vận hành các quy trình tác nghiệp nội bộ.

- Xây dựng các quy trình, thủ tục, hướng dẫn về hoạt động kinh doanh ngoại hối; hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ TTKD trong quá trình giao dịch ngoại hối với khách hàng.

- Xây dựng bảng tỷ giá ngoại tệ và vàng làm cơ sở để TTKD giao dịch với khách hàng trên cơ sở tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

- Thực hiện các báo cáo ngày/ tháng/ quý/ năm theo quy định của NHNN/Vietbank liên quan đến giao dịch ngoại hối.

- Thực hiện tính kết quả kinh doanh giao dịch ngoại hối của toàn ngân hàng định kỳ hàng ngày, hàng tháng.

- Theo dõi, đối chiếu số liệu giao dịch mua/bán ngoại tệ và vàng nội bộ giữa Hội sở và TTKD.

- Cân nguồn ngoại hối, quản lý trạng thái ngoại tệ và vàng nội bộ toàn hệ thống tuân thủ theo các quy định của NHNN và tối đa hóa lợi nhuận cho Ngân hàng.

- Đầu mối làm việc với các Khối/ Phòng/ Ban thuộc Hội sở để giải quyết các công việc liên quan đến cơ chế, thắc mắc, khó khăn của các TTKD liên quan đến ngoại hối.

- Trình cơ chế, chính sách liên quan đến Khách hàng thực hiện giao dịch kinh doanh ngoại hối.

- Đầu mối làm việc với NHNN về đại lý thu đổi ngoại tệ.

- Theo dõi, phân tích thị trường và đề xuất cơ hội kinh doanh phù hợp.

- Lưu trữ và quản lý các hồ sơ, tài liệu phát sinh.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của GĐ phụ trách Phòng/ GĐ Khối/ Ban lãnh đạo ngân hàng.

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng đối với cấp chuyên viên.

*CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Khả năng giao tiếp tốt.

- Khả năng tư duy logic.

- Năng động, trung thực.

- Chịu được áp lực công việc cao.

*NƠI LÀM VIỆC

- Hội sở

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 30/09/2022 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm).


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn