*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Thực hiện hạch toán các vấn đề liên quan đến hoạt động Thẻ: giao dịch thẻ ,các khoản thu nhập, chi phí phát sinh trong hoạt động kinh doanh thẻ

- Soạn thảo các quy trình và hướng dẫn nghiệp vụ kế toán thẻ cho Trung Tâm Thẻ

- Thực hiện điều vốn Thanh quyết toán với các Tổ chức Thẻ /Liên minh Thẻ và theo dõi,xử lý các khoản phải thu/phải trả trong hoạt động giao dịch thanh toán thẻ

- Theo dõi và thực hiện các nghĩa vụ kế toán, tài chính của Trung Tâm Thẻ

- Kiểm tra chéo và đối chiếu số dư cuối ngày nhằm đảm bảo tài khoản đúng tính chất và quy định tài khoản. Phối hợp với các Phòng/Ban liên quan để xử lý lỗi phát sinh liên quan đến hoạt động thẻ

- Xây dựng các mẫu biểu cho hệ thống báo cáo quản trị Thẻ và cung cấp số liệu liên quan đến hoạt động thẻ trong và ngoài hệ thống

- Lập hồ sơ thanh toán cho đối tác, ĐVCNT và chi hoa hồng cho cộng tác viên

- Đóng góp ý kiến đề xuất cải tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc

- Thực hiện lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán và tài liệu phát sinh của bộ phận

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kinh tế, Tài chính - ngân hàng,Kiểm toán, Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành có liên quan.

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM/KIẾN THỨC

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trên cùng lĩnh vực

- Tổng quan Kinh tế - Xã hội, và am hiểu chuyên sâu lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng.Thẻ ngân hàng nghiệp vụ kế toán

- Am hiểu sản phẩm thẻ, dịch vụ ngân hàng: Am hiểu quy điịnh của tổ chức thẻ Quốc tế (Visa,Mastercard,JCB) và các quy định của Ngành ngân hàng và pháp luật có liên quan

- Có kiến thức về thị trường Tài chính,Ngân hàng ,phân tích và báo cáo số liệu tài chính

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 30/11/2022 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Ứng viên vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới


(Dấu * là những trường thông tin bắt buộc phải nhập)