*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xây dựng, theo dõi và phát triển hệ thống phần mềm cấp tín dụng (CLM/LOS).

- Đầu mối xây dựng các chương trình báo cáo tự động về quản lý chất lượng tín dụng.

- Truyền thông, đào tạo

*YÊU CẦU HỌC VẤN/KINH NGHIỆM

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, QTKD hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại những vị trí có liên quan đến tín dụng (thẩm định/tái thẩm định), quản lý tín dụng/hỗ trợ tín dụng

* YÊU CẦU KHÁC

- Khả năng phân tích, đánh giá các hồ sơ tín dụng

- Khả năng xử lý số liệu, kỹ năng excel

- Khả năng xây dựng các văn bản liên quan đến tín dụng

- Đạo đức: tốt

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 31/07/2021 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn