*MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Xây dựng, rà soát, cập nhật các văn bản liên quan đến cấp tín dụng:
 • Cập nhật quy định, quy trình để tuân thủ, triển khai các yêu cầu của NHNN liên quan cấp tín dụng.
 • Soạn thảo, xây dựng các quy trình, quy định, hướng dẫn liên quan đến cấp tín dụng (phán quyết cấp tín dụng, quy trình cấp tín dụng, …)
 1. Kiểm soát, đánh giá chất lượng tín dụng:
 • Đánh giá chất lượng tín dụng của các Khách hàng lớn (năng lực tài chính, mục đích sử dụng vốn,…)
 • Theo dõi và đánh giá chất lượng tín dụng của các Đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống (xác định nguyên nhân nợ quá hạn, đánh giá năng lực Trưởng đơn vị kinh doanh,… )
 • Xây dựng hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng.
 • Giải trình NHNN về việc chất lượng tín dụng trên toàn hàng.
 1. Công việc khác:
 • Thống kê dữ liệu cho vay, nợ quá hạn, tài sản bảo đảm,…
 • Các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo. 
 1. *YÊU CẦU HỌC VẤN
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán-Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp hoặc các chuyên nghành có liên quan.
 1. *YÊU CẦU KINH NGHIỆM:
 • Tối thiểu 03 – 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.
 • Am hiểu về quy định NHNN, quy định pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng.
 • Có kinh nghiệm thẩm định cấp tín dụng từ 03 năm trở lên.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chất lượng tín dụng tại các TCTD khác.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm tham gia xây dựng dự án, phần mềm hệ thống.
 • Có khả năng xử lý dữ liệu (phần mềm excel,....), toán xác suất thống kê. 

*NƠI LÀM VIỆC:

- Hội sở - 62 A CMT8, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, HCMC


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn