*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xây dựng quy chế, quy định, quy trình liên quan đến công tác an toàn thông tin theo các quy định của Ngân hàng Nhà nước và phù hợp với nội bộ.   

- Hỗ trợ, đóng góp ý kiến xây dựng, cải tiến các chính sách, quy định liên quan đến công tác an toàn thông tin phù hợp với quy định NHNN, các tiêu chuẩn quốc tế, tham mưu cho các đơn vị trong việc xây dựng các quy định, quy trình, để đảm bảo việc tuân thủ các chính sách CNTT đã ban hành.                 

- Tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác an toàn bảo mật thông tin trong toàn hệ thống.

- Phối hợp hiệu quả với các bên liên quan khác như IT, nghiệp vụ để giải quyết các yêu cầu an toàn thông tin.

- Tham gia, phối hợp với các phòng/ban CNTT triển khai các dự án về An toàn CNTT như: PCI-DSS, ISO 27000,..

- Xây dựng các kịch bản rủi ro an toàn thông tin và đề xuất các phương án phòng ngừa.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của các Cấp Quản lý.

- Đi công tác các tỉnh, thành khi có yêu cầu.

*YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành CNTT.

- Có kiến thức về hệ thống, mạng, an toàn thông tin, bảo mật ứng dụng.

- Có kiến thức về các tiêu chuẩn về an toàn thông tin (PCI DSS, ISO 27000, NIST ...).

- Có kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực an toàn thông tin, kinh nghiệm triển khai các tiêu chuẩn ISO 27001, PCI-DSS, ITIL,… là một lợi thế.

- Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm.

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành Tiếng Anh.

*NƠI LÀM VIỆC

- Hội Sở: 62A CMT8, P. Võ Thị Sáu, Quận 03, TP. HCM


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn