*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Đầu tư Trái phiếu chính phủ (TPCP)

- Theo dõi và cập nhật lợi suất giao dịch TPCP trên thị trường tài chính tiền tệ.

- Thực hiện giao dịch TPCP trên thị trường theo chỉ đạo của Trưởng Bộ phận Kinh doanh GTCG và Lãnh đạo Phòng Kinh doanh vốn, tuân thủ hạn mức giao dịch đã được phê duyệt.

- Thực hiện xác nhận giao dịch với đối tác và lập phiếu giao dịch/ xác nhận giao dịch liên quan đến các đối tác được phân công.

2. Đầu tư các loại GTCG khác

- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào GTCG của các Tổ chức tín dụng, Công ty tài chính trên thị trường.

- Đàm phán, thu thập thông tin giao dịch của đối tác.

- Đánh giá đối tác, lập phương án trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư.

- Theo dõi tình hình hoạt động của đối tác, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất.

3. Phát hành GTCG của Vietbank:

- Khảo sát nhu cầu thị trường, lập phương án phát hành GTCG của Vietbank trình cấp có thẩm quyền xem xét.

- Tìm kiếm cơ hội và thực hiện chào bán GTCG của Vietbank tới các đối tác trên thị trường.

4. Quản lý danh mục GTCG:

- Theo dõi số dư, lợi suất của danh mục GTCG đang nắm giữ.

- Theo dõi lợi nhuận của các giao dịch GTCG.

- Phối hợp với các phòng ban khác để theo dõi các thông tin liên quan GTCG.

5. Công việc khác:

- Quản lý các rủi ro tác nghiệp, theo dõi hạn mức giao dịch.

- Thiết lập và vận hành các quy trình tác nghiệp nội bộ.

- Thực hiện tính toán lợi nhuận của Bộ phận và thực hiên xác nhận với đơn vị liên quan.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ và các báo cáo đột xuất theo yêu  cầu của cấp trên

6. Lưu trữ và quản lý các hồ sơ, tài liệu phát sinh.

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng đối với cấp chuyên viên

*CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Khả năng giao tiếp tốt

- Khả năng tư duy logic

- Năng động, trung thực

- Chịu được áp lực công việc cao.

*NƠI LÀM VIỆC

- Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 30/09/2020 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn