SĂN MÃ CHUẨN CHI - TRÚNG TIỀN MỖI TUẦN

 • Cơ hội trúng đến 3 triệu đồng/mã chuẩn chi khi chi tiêu bằng thẻ Vietbank Visa (Không yêu cầu doanh số chi tiêu tối thiểu).
 • Tất cả khách hàng đều có cơ hội trúng thưởng. Không cần chờ quay số cuối chương trình, tự kiểm tra khả năng trúng thưởng trên hóa đơn khi thanh toán quẹt thẻ.

 

Thẻ tín dụng quốc tế Vietbank Visa hợp lệ:

 • Vietbank Visa Luxury Platinum
 • Vietbank Visa Platinum
 • Vietbank Visa My Style

 

 

 

 

THỜI GIAN HƯỞNG ƯU ĐÃI

29/07/2019 - 25/08/2019

 

CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG

   • Áp dụng cho Chủ thẻ tín dụng Vietbank Visa hiện hữu và Chủ thẻ tín dụng Vietbank Visa mở mới trong thời gian diễn ra chương trình.
   • Mỗi tuần tặng tiền đối với 05 Khách hàng đầu tiên có 06 số của Mã Chuẩn Chi trên hóa đơn thanh toán là XXXX99.

Tuần

Thời gian

Giá trị giải thưởng (VND)

Số lượng giải/Tuần

Thành tiền (VND)

Tuần 1

29/07/2019 – 04/08/2019

3.000.000

5

15.000.000

Tuần 2

05/08/2019 – 11/08/2019

3.000.000

5

15.000.000

Tuần 3

12/08/2019 – 18/08/2019

3.000.000

5

15.000.000

Tuần 4

19/08/2019 – 25/08/2019

3.000.000

5

15.000.000

Tổng cộng

20

60.000.000

 

DANH SÁCH CHỦ NHÂN MAY MẮN TRÚNG GIẢI

 • 5 Chủ nhân may mắn trúng giải tuần 1 (29/07/2019 - 04/08/2019)

Stt

Đơn vị kinh doanh

Giá Họ tên khách hàng

CMND/CCCD

Mã chuẩn chi

1

PGD DEN LU

NGUYEN THI THANH HOA

012019481

141899

2

PGD LAC LONG QUAN

PHAM THI VAN GIANG

034194003321

182499

3

PGD PHAM VAN HAI

PHAM VAN DINH

034076001117

550599

4

CN DA NANG

NGUYEN LE HAU

201687299

643399

5

CN HOCHIMINH

LUU TAN NHON

022748073

766099

 

 • 5 Chủ nhân may mắn trúng giải tuần 2 (05/08/2019 - 11/08/2019)

Stt

Đơn vị kinh doanh

Giá Họ tên khách hàng

CMND/CCCD

Mã chuẩn chi

1

CN DA NANG

NGUYEN NGOC DUY PHUONG

201778050

401799

2

PGD CAO THANG

TRAN VAN TRI

023612573

279099

3

CN HOCHIMINH

NGUYEN THI BICH LIEN

020552178

156399

4

PGD HUYNH TAN PHAT

LE PHAN TOAN

024053125

647199

5

PGD CAO THANG

NGUYEN THI BICH TUYEN

051186000075

524499

ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

 • Áp dụng ưu đãi cho thẻ chính. Giao dịch của thẻ phụ được tính cho thẻ chính. Không bao gồm các áp dụng cho các giao dịch rút tiền mặt.
 • Giao dịch chi tiêu hợp lệ bao gồm các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ tín dụng trong thời gian chương trình và được hệ thống thẻ ghi nhận khi kết toán.
 • Thẻ được khách hàng đăng ký hủy/đã hủy Thẻ hoặc đã/đang trong tình trạng Thẻ bị hủy bởi Vietbank trong thời gian diễn ra chương trình và trong thời gian thực hiện trao thưởng sẽ không được hưởng ưu đãi.

Ghi chú:

 • Mã số chuẩn chi là dãy 06 số xuất hiện trên hóa đơn thanh toán của các giao dịch thực hiện bằng quốc tế VietBank ngay sau các ký tự Approval Code/App.Code/Authorization Code/Auth.Code/Số chuẩn chi.
 • Các KH trúng thưởng là các KH có Mã chuẩn chi sớm nhất trong Tuần. Trường hợp tại cùng thời điểm có nhiều KH thỏa điều kiện; quà tặng sẽ được trao cho KH có giá trị giao dịch cao hơn.
 • Mã chuẩn chi thỏa điều kiện sẽ căn cứ vào mã chuẩn chi được ghi nhận vào hệ thống của VietBank.