Đối tượng khách hàng

- Doanh nghiệp mới thành lập (đã có thời gian hoạt động liên tục thực tế từ 06 tháng trở lên kể từ ngày thành lập); hoặc 
- Doanh nghiệp chuyển đổi (thành lập dưới 12 tháng chuyển đổi từ HKD/ DNTN).

Đặc điểm sản phẩm

- Loại tiền: VNĐ
- Phương thức cho vay: hạn mức/vay từng lần
- Mức cấp tín dụng:
  + Doanh nghiệp tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội: Tối đa 5 tỷ đồng.
  + Doanh nghiệp tại địa bàn Đà Nẵng: Tối đa 3 tỷ đồng.
- Thời hạn HMTD/vay từng lần: không quá 12 tháng.
- Tỷ lệ cho vay trên giá trị TSBĐ.:
  + Tiền gửi tại Vietbank: lên đến 100%
  + BĐS: lên đến 85%

Tiện ích  

- Đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn kinh doanh cho Doanh nghiệp mới thành lập.
- Tỷ lệ tài trợ: lên đến 100% phương án sử dụng vốn.
- Mức cho vay tối đa: lên đến 5 tỷ đồng.

Tài trợ vốn dành cho doanh nghiệp mới thành lập

Nhập thông tin về bạn để được hỗ trợ


Captcha

Tất cả thông tin bạn cung cấp sẽ được lưu trữ và giữ bí mật. Chúng tôi không bán, cho thuê danh sách và thông tin khách hàng cho các công ty khác.

Gọi cho Vietbank 1800 1122

Biểu mẫu

Tham khảo nội dung biểu mẫu mà bạn cần tại đây

Tổng đài 1800 1122

Tư vấn, hỗ trợ trong giờ làm việc

Gửi mail cho chúng tôi

callcenter@vietbank.com.vn

Chi Nhánh

Tìm chi nhánh/ Phòng giao dịch gần với vị trí của bạn nhất