Đối tượng khách hàng

Khách hàng là các Doanh nghiệp có kinh nghiệm hoạt động nhập khẩu tối thiểu 2 năm liên tục:
 • Ban lãnh đạo có thời gian lãnh đạo/điều hành công ty tối thiểu 36 tháng;
 • Doanh thu năm gần nhất ≥ 50 tỷ đồng.

Đặc điểm sản phẩm

 • Mức tài trợ tối đa 100% hợp đồng nhập khẩu
 • Tỷ lệ cho vay/Tài sản đảm bảo(TSĐB):
  1. • Tiền gửi tại Vietbank hoặc bất động sản: tối đa 100%
  2. • Phương tiện vận tải/Máy móc thiết bị: tối đa 60%
  3. • Phát hành LC/TSĐB là bất động sản: 150%

Tiện ích

Các khách hàng thỏa những điều kiện sau:

 • Khách hàng được cấp thêm hạn mức khi sử dụng hết hạn mức tín dụng có TSĐB:
  1. • Phát hành LC/TSĐB là bất động sản: 150%
 • Lãi suất ưu đãi theo quy định của Vietbank trong từng thời kỳ.

Tài trợ nhập khẩu

Nhập thông tin về bạn để được hỗ trợ


Captcha

Tất cả thông tin bạn cung cấp sẽ được lưu trữ và giữ bí mật. Chúng tôi không bán, cho thuê danh sách và thông tin khách hàng cho các công ty khác.

Gọi cho Vietbank 1800 1122

Biểu mẫu

Tham khảo nội dung biểu mẫu mà bạn cần tại đây

Tổng đài 1800 1122

Tư vấn, hỗ trợ trong giờ làm việc

Gửi mail cho chúng tôi

callcenter@vietbank.com.vn

Chi Nhánh

Tìm chi nhánh/ Phòng giao dịch gần với vị trí của bạn nhất