Đối tượng khách hàng

Khách hàng là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành Nhựa gồm:

+ Doanh nghiệp thương mại nhựa (kinh doanh nguyên liệu nhựa)

+ Doanh nghiệp sản xuất/ hoặc gia công sản phẩm nhựa

Đặc điểm sản phẩm

Mục đích cấp tín dụng:

+ Thanh toán chi phí mua hàng hóa/nguyên vật liệu đầu vào (bao gồm mua trong nước và mua từ nước ngoài)

+ Thanh toán chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (tiền điện, tiền nước, trả lương,…)

+ Đầu tư tài sản cố định

Hình thức cấp tín dụng:

+ Cho vay ngắn hạn từng lần hoặc theo hạn mức; Trung dài hạn

+ Phát hành L/C, UPAS L/C, bảo lãnh: từng lần hoặc theo hạn mức

+ Chiết khấu: từng lần hoặc theo hạn mức

Tiện ích

- Cấp hạn mức tín dụng đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu sử dụng của khách hàng

- Được xem xét cấp tín dụng không có tài sản bảo đảm

- Xem xét nhận tài sản bảo đảm là hạt nhựa, Quyền đòi nợ và khoản phải thu

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành Nhựa

Nhập thông tin về bạn để được hỗ trợ


Captcha

Tất cả thông tin bạn cung cấp sẽ được lưu trữ và giữ bí mật. Chúng tôi không bán, cho thuê danh sách và thông tin khách hàng cho các công ty khác.

Gọi cho Vietbank 1800 1122

Biểu mẫu

Tham khảo nội dung biểu mẫu mà bạn cần tại đây

Tổng đài 1800 1122

Tư vấn, hỗ trợ trong giờ làm việc

Gửi mail cho chúng tôi

callcenter@vietbank.com.vn

Chi Nhánh

Tìm chi nhánh/ Phòng giao dịch gần với vị trí của bạn nhất