TIỆN ÍCH

  • Bảo quản an toàn tài sản, giấy tờ quan trọng

  • Tránh mất trộm/cắp/hỏa hoạn/thiên tai,...

  • Làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại Vietbank

  • Nơi cất trữ an toàn đồng thời có thể sử dụng theo nhu cầu của khách hàng

ĐẶC TÍNH

  • Thời gian gửi – giữ hộ: tối thiểu 1 tháng và phải tròn tháng

  • Loại vàng giữ hộ: vàng miếng SJC/vàng theo đúng tiêu chuẩn của NHNN

  • Loại giấy tờ: Vietbank chỉ nhận bảo quản (giữ hộ) giấy tờ do khách hàng là chủ sở hữu

  • Số lượng vàng nhận giữ hộ: tối thiểu 10 chỉ vàng

Dịch vụ giữ hộ vàng/giấy tờ

Nhập thông tin về bạn để được hỗ trợ


Captcha

Tất cả thông tin bạn cung cấp sẽ được lưu trữ và giữ bí mật. Chúng tôi không bán, cho thuê danh sách và thông tin khách hàng cho các công ty khác.

Gọi cho Vietbank 1800 1122

Biểu mẫu

Tham khảo nội dung biểu mẫu mà bạn cần tại đây

Tổng đài 1800 1122

Tư vấn, hỗ trợ trong giờ làm việc

Gửi mail cho chúng tôi

callcenter@vietbank.com.vn

Chi Nhánh

Tìm chi nhánh/ Phòng giao dịch gần với vị trí của bạn nhất