Lãi suất cơ sở

Lãi suất cơ sở VND

Điều chỉnh lãi suất huy động kỳ hạn 13 tháng (dùng để tham chiếu lãi suất cho vay) bằng LSCS Trung dài hạn: 12.00%/năm.

> Phương pháp tính lãi suất cho vay