*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tổ chức thực hiện công việc của Bộ phận Xây dựng cơ bản:

a) Lập kế hoạch xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa duy tu trụ sở, văn phòng làm việc của toàn hệ thống; đảm bảo môi trường làm việc luôn trong tình trạng tốt và đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới của VietBank.

- Tổ chức, phân công nhân viên xây dựng cơ bản kiểm tra và trình duyệt Hồ sơ giai đoạn Báo cáo đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật. Thẩm định các khái toán, dự toán Hồ sơ thiết kế, Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán, Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Tổ chức việc tiếp nhận các yêu cầu cải tạo, sửa chữa duy tu trụ sở, văn phòng làm việc của các đơn vị. Phân công nhân viên phụ trách thực hiện.

- Theo dõi và cập nhật danh sách các nhà thầu được lựa chọn, đảm bảo tính hiệu quả và chất lượng công trình.

b) Giám sát công tác thiết kế trụ sở làm việc của toàn hệ thống; đảm bảo sự phù hợp công năng sử dụng, các điều kiện làm việc và tuân thủ theo quy chuẩn thiết kế của nhà nước và của VietBank.

c) Quản lý các dự án xây dựng, từ giai đoạn nghiên cứu đến việc thực hiện xây dựng:

- Tổ chức, phân công nhân viên xây dựng cơ bản theo dõi việc triển khai các dự án xây dựng của các đơn vị thuộc khu vực được phân công phụ trách, từ giai đoạn nghiên cứu đến thực hiện xây dựng.

- Kiểm tra giám sát nhà thầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công các hạng mục xây dựng và sửa chữa.

- Báo cáo tiến độ, dự thảo các hợp đồng liên quan đến công tác xây dựng cơ bản.

- Nghiệm thu các công trình đã lắp đặt.

- Kiểm tra bản vẽ hoàn công, hướng dẫn vận hành và bảo trì.

- Kiểm tra hồ sơ quyết toán các công trình hoàn thành do nhà thầu cung cấp.

- Theo dõi tiến độ thanh toán hợp đồng, tham gia công tác kiểm toán công trình.

d) Quản lý việc khai thác các dự án khi được phân công.

e) Báo cáo và đề xuất đưa ra hướng xử lý kịp thời những vướng mắc, các phát sinh thực tế tại công trường trong quá trình thực hiện các công trình xây dựng, cải tạo.

f) Phối hợp với Phòng Nhân sự Hội sở xây dựng hệ thống mô tả chức danh, tiêu chuẩn công việc, tiêu chuẩn đánh giá, tham gia tuyển dụng nhân sự hành chính – xây dựng cơ bản cho kênh phân phối.

2. Quản lý và xây dựng đội ngũ nhân sự thuộc Bộ phận:

- Hướng dẫn nghiệp vụ và đào tạo nghiệp vụ tại chỗ cho nhân viên thông qua việc cập nhật, phổ biến các tài liệu, hướng dẫn, quy định có liên quan đến công việc.

- Giám sát việc tuân thủ nội quy nhân viên của nhân viên trong Bộ phận.

- Đào tạo, kèm cặp tại chỗ đối với nhân viên mới.

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng.

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Đã có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tại các công ty có quy mô lớn.

*CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Quản trị: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra giám sát, đánh giá điều chỉnh.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

- Kỹ năng phỏng vấn, đánh giá

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý

- Kỹ năng kèm cặp và huấn luyện nhân viên.

- Kỹ năng thuyết trình

- Kỹ năng thương lượng, thuyết phục

- Kỹ năng phân tích, thu thập, đánh giá và tổng hợp thông tin

- Kỹ năng quản lý thời gian

- Vi tính: văn phòng.

- Ngoại ngữ: theo qui định của Vietbank

- Vi tính: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

- Ngoại ngữ: theo quy định của Vietbank

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 31/03/2018 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)

Nộp hồ sơ trực tuyếnTải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A Cách Mạng Tháng 8, phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn

Hướng dẫn nộp hồ sơ