*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tham gia xây dựng, phát triển các ứng dụng, giải pháp CNTT phục vụ các Đơn vị nghiệp vụ trong hoạt động của Ngân hàng.

- Đảm bảo các ứng dụng, hệ thống CNTT phải đạt được các tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu trước khi triển khai sử dụng.

- Hỗ trợ công tác đào tạo sử dụng các hệ thống, phần mềm ứng dụng cho các Đơn vị nghiệp vụ của Ngân hàng.

- Tìm hiểu và nắm bắt các nghiệp vụ trong hoạt động của Ngân hàng.

- Tìm hiểu và nắm bắt các hệ thống, giải pháp CNTT đang được sử dụng hoặc đang trong quá trình triển khai của Ngân hàng như Core Banking, Core Thẻ, v.v.

- Thu thập, phân tích và trao đổi các yêu cầu từ các Đơn vị nghiệp vụ cho các ứng dụng, hệ thống phần mềm sẽ được phát triển.

- Xây dựng kế hoạch và phương pháp kiểm thử, xây dựng test case/test scenario cho các ứng dụng, hệ thống phần mềm sẽ được phát triển.

- Thực hiện việc kiểm thử các hệ thống phần mềm và đảm bảo đạt các tiêu chuẩn chất lượng trước khi đưa vào sử dụng.

- Đề xuất các thay đổi để làm tăng hiệu quả hoạt động đối với các hệ thống phần mềm.

- Thiết kế và thực hiện các chương trình đào tạo đối với các giải pháp CNTT sẽ được ứng dụng đến các Đơn vị nghiệp vụ liên quan.

- Tìm hiểu và cập nhật các kiến thức về lĩnh vực bảo đảm chất lượng phần mềm, các tiêu chuẩn về bảo mật đối với phần mềm nhằm đưa ra các khuyến nghị cần thiết cho đơn vị.

- Tìm hiểu và ứng dụng các kỹ thuật, công cụ để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác kiểm thử phần mềm.

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học các ngành trong lĩnh vực CNTT và các chuyên ngành liên quan.

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm.

- Có kinh nghiệm về xây dựng kế hoạch và phương án kiểm thử, phát triển test scenario/test case.

- Có kinh nghiệm thực hiện Manual Testing. Nếu có kinh nghiệm về Automation Testing (Selenium v.v.) là một lợi thế.

- Biết sử dụng các công cụ để quản lý kế hoạch kiểm thử, phát triển test case, quản lý lỗi, v.v. như JIRA.

- Có kinh nghiệm làm việc nhóm và viết tài liệu hướng dẫn, báo cáo.

- Có khả năng phân tích yêu cầu và làm việc nhóm.

- Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh.

- Ưu tiên người đã có kinh nghiệm làm công tác kiểm thử phần mềm ở các ngân hàng và có kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm về database (có thể viết câu lệnh để truy vấn dữ liệu, v.v.)

- Ưu tiên người có khả năng viết Unit Test.

*NƠI LÀM VIỆC

- Hội sở

*HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 31/03/2018 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)

Nộp hồ sơ trực tuyếnTải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A Cách Mạng Tháng 8, phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn

Hướng dẫn nộp hồ sơ