VIETBANK PHÂN CÔNG LẠI NHÂN SỰ CẤP CAO

Nhằm sắp xếp nguồn nhân lực cấp cao để vừa đạt được các mục tiêu chiến lược dài hạn, vừa đảm bảo hoàn thành tốt công tác kinh doanh hàng năm, ngày 16/10/2017, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) đã có nghị quyết về việc sắp xếp lại nhân sự cấp cao.

Theo đó, Ông Nguyễn Đăng Thanh, thôi đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc và Chủ tịch công ty Vietbank AMC để chuyển sang tham gia phụ trách các dự án chiến lược và dự án chuyển đổi ngân hàng trực thuộc Hội đồng quản trị Vietbank theo như nguyện vọng cá nhân. Các dự án này nằm trong lộ trình phát triển của Vietbank giai đoạn 2017-2020; bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Nhung và ông Nhung sẽ bắt đầu công tác điều hành ngân hàng trên cương vị này từ ngày 16/10/2017.

Ông Nhung đã có trên 22 năm kinh nghiệm điều hành trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trước đó Ông từng là Tổng giám đốc Vietbank và Chủ tịch Công ty quản lý tài sản – Vietbank AMC, công ty 100% vốn của ngân hàng.