Bố cáo thay đổi địa điểm PGD Thủy Nguyên - Chi nhánh Hải Phòng

Tên gọi mới: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Hải Phòng - PGD Bạch Đằng. Địa chỉ: 199 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng. Điện thoại: 0225 391 6699.