Chuyên viên/nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh

MÔ TẢ
CÔNG VIỆC

  1. Thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ cấp tín dụng
  a) Nghiên cứu hồ sơ được các cấp phê duyệt triển khai về các điều kiện cấp phát tín dụng tiến hành soạn thảo hồ sơ cấp tín dụng.
  b) Thực hiện các thủ tục trình ký hồ sơ giải ngân, scan/upload hồ sơ giải ngân lên hệ thống, chuyển chứng từ giải ngân đi qua các bộ phận để thực hiện giải ngân;
  2. Thực hiện các thủ tục liên quan quản lý tài sản bảo đảm:
  a) Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến tài sản bảo đảm.
  b) Phối hợp Bộ phận Kiểm soát tín dụng xuất hồ sơ Tài sản bảo đảm cho khách hàng.
  c) Tham gia áp tải, quản chấp, theo dõi quá trình nhập - xuất hàng hóa cầm cố nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động cấp phát tín dụng của Ngân hàng.
  3. Chức năng khác:
  a) Thông báo nhắc nợ khách hàng.
  b) Tổ chức lưu trữ toàn bộ các bản sao hồ sơ cấp tín dụng đang lưu hành, đã tất toán và các hồ sơ đã từ chối cho vay để tham khảo, phục vụ công tác cấp tín dụng cho khách hàng.
  c) Thực hiện các công tác hỗ trợ kinh doanh khác và báo cáo liên quan hoạt động kinh doanh theo sự phân công của Cấp quản lý.
YÊU CẦU
HỌC VẤN
  Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Luật, Tài chính, Ngân hàng, QTKD.
YÊU CẦU
KINH NGHIỆM
 • Có 1 năm kinh nghiệm về tín dụng ngân hàng hoặc đã từng công tác tại các vị trí có liên quan đến tín dụng ngân hàng, quản lý tín dụng. Đối với chức danh chuyên viên phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm.
 • Có kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính, NH.
YÊU CẦU
KHÁC
  • Kỹ năng pháp lý chứng từ.
  • Kỹ năng thẩm định hồ sơ tín dụng.
  • Khả năng nhận định, cảnh báo.
  • Khả năng làm việc độc lập.
  • Vi tính: văn phòng
  • Ngoại ngữ: Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh tối thiểu để giao tiếp với máy tính và nghiên cứu tài liệu.
NƠI LÀM VIỆC  TP HCM
HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ 15/04/2017

Nơi nhận hồ sơ:  Chỉ nhận hồ sơ qua email : tuyendung@vietbank.com.vn

Lưu ý: Sinh viên mới tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi sẽ được ưu tiên tuyển dụng tại VIETBANK.
               Chúng tôi chỉ liên hệ với những ứng viên đạt yêu cầu tuyển dụng.

Hướng dẫn nộp hồ sơ
Ứng viên gửi CV theo mẫu Vietbank qua địa chỉ tuyendung@vietbank.com.vn. Tiêu đề hồ sơ ứng tuyển gửi qua mail theo cú pháp như sau: Khu vực dự tuyển-chức danh dự tuyển-họ tên (vd: HANOI-NHAN VIEN KINH DOANH-NGUYEN VAN A)