Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Lãi Suất Tiết Kiệm Đắc Lợi

(Áp dụng lãi suất tiền gửi VND đối với cá nhân thực hiện từ ngày 06/04/2015)

Kỳ hạn

Hình thức lãnh lãi

Lãi suất hàng tháng (%/năm)
06 tháng
Lãnh lãi 01 tháng
6.1

Ngân hàng điện tử