Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Lãi Suất Tiết Kiệm " 3 Trong 1 " 13 Tháng

(Áp dụng lãi suất tiền gửi VND đối với cá nhân thực hiện từ ngày 16/03/2015)

Kỳ hạn

Hình thức lãnh lãi

Lãi suất (%/năm)
13 tháng
Lãnh lãi 01 tháng
5.5
Lãnh lãi 03 tháng
5.6
Lãnh lãi 06 tháng

6.6

 

Lãnh lãi 13 tháng
7.5

Ngân hàng điện tử