Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Lãi Suất Tiết Kiệm Và Tiền Gửi Có Kỳ Hạn Truyền Thống, tiết kiệm linh hoạt vốn

    Lãi suất

Kỳ hạn

Lãi cuối kỳ (%/năm)

Lãi quý

(%/năm)

Lãi tháng

(%/năm)

Lãi trả trước (%/năm)

KKH

1.0

1 tuần

1.0

-

-

-

2 tuần

1.0

-

-

-

3 tuần

1.0

-

-

-

1 tháng

5.4

-

-

5.35

2 tháng

5.4

-

-

5.35

3 tháng

5.5

-

5.45

5.4

4 tháng

5.5

-

5.45

5.4

5 tháng

5.5

-

5.45

5.35

6 tháng

6.9

6.84

6.80

6.67

9 tháng

7.0

6.88

6.84

6.65

12 tháng

7.1

6.9

6.8

6.5

13 tháng

7.2

7.0

6.9

6.6

15 tháng

7.3

7.1

7.0

-

18 tháng

7.5

7.2

7.1

-

24 tháng

7.5

7.1

7.0

-

36 tháng

7.5

6.8

6.7

-

Tiết kiệm linh hoạt vốn chỉ áp dụng đối với các kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 13 tháng; lãnh lãi cuối kỳ.


Ngân hàng điện tử