Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Lãi Suất Tiết Kiệm Và Tiền Gửi Có Kỳ Hạn Truyền Thống, tiết kiệm linh hoạt vốn

TÀI KHOẢN TIỀN GỬI THANH TOÁN - KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Kỳ hạn

Lãi suất (%/năm)

KKH

0.30

TÀI KHOẢN TIỀN GỬI THANH TOÁN - KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Kỳ hạn

Lãi suất (%/năm)

KKH

0.30

LÃI SUẤT TIẾT KIỆM VÀ TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN TRUYỀN THỐNG, TIẾT KIỆM LINH HOẠT VỐN

    Lãi suất


Lãi cuối kỳ (%/năm)

Lãi quý

(%/năm)

Lãi tháng

(%/năm)

Lãi trả trước (%/năm)

KKH

0.30

1 tuần

0.30

-

-

-

2 tuần

0.30

-

-

-

3 tuần

0.60

-

-

-

1 tháng

5.00

-

-

4.95

2 tháng

5.10

-

-

5.05

3 tháng

5.20

-

5.15

5.10

4 tháng

5.5

-

5.45

5.4

5 tháng

5.5

-

5.45

5.35

6 tháng

7.0

6.94

6.90

6.75

9 tháng

7.1

6.98

6.94

6.70

12 tháng

7.2

7.00

6.97

6.71

13 tháng

7.4

7.15

7.10

6.85

15 tháng

7.5

7.2

7.15

-

18 tháng

7.5

7.2

7.1

-

24 tháng

7.5

7.1

7.0

-

36 tháng

7.5

6.8

6.7

-

Tiết kiệm linh hoạt vốn chỉ áp dụng đối với các kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 13 tháng; lãnh lãi cuối kỳ.

 


Ngân hàng điện tử