Đối tượng khách hàng

Doanh nghiệp phát sinh dòng tiền thanh toán qua tài khoản thường xuyên, có nhu cầu vay để thanh toán các chi phí vốn lưu động đột xuất.

Đặc điểm

- Loại tiền: VND

- Phương thức cho vay: hạn mức

- Hạn mức thấu chi: tối đa 05 tỷ đồng

- Thời hạn hạn mức: 12 tháng

- Thu lãi thấu chi tự động vào ngày 15 hàng tháng

- Thu gốc tự động vào cuối ngày khi Tài khoản thanh toán có số dư

Tiện ích

- Được chi vượt số dư tài khoản tiền gửi thanh toán

- Không cần chứng minh mục đích sử dụng vốn tại thời điểm giải ngân.

- Giải ngân thông qua đa dạng phương tiện giao dịch (tại quầy, Internet Banking, Mobile Banking)

Cho vay thấu chi tài khoản thanh toán

Nhập thông tin về bạn để được hỗ trợ


Captcha

Tất cả thông tin bạn cung cấp sẽ được lưu trữ và giữ bí mật. Chúng tôi không bán, cho thuê danh sách và thông tin khách hàng cho các công ty khác.

Gọi cho Vietbank 1800 1122

Biểu mẫu

Tham khảo nội dung biểu mẫu mà bạn cần tại đây

Tổng đài 1800 1122

Tư vấn, hỗ trợ trong giờ làm việc

Gửi mail cho chúng tôi

callcenter@vietbank.com.vn

Chi Nhánh

Tìm chi nhánh/ Phòng giao dịch gần với vị trí của bạn nhất