Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 
Trang chủ Tuyển dụng Hướng dẫn nộp hồ sơ

Hướng dẫn nộp hồ sơ

 

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

 

Để kiểm tra các thông tin tuyển dụng của Vietbank, các ứng viên có thể truy cập vào website: http://www.vietbank.com.vn/Tuyen-dung.aspx.
 

Nhấp vào “Danh sách các vị trí đang tuyển dụng” để xem thông tin tuyển dụng tại Vietbank.

Xem các vị trí tuyển dụng tại từng miền: Nhấp vào khu vực tuyển dụng mong muốn.
     Ví dụ: Muốn xem tuyển dụng tại Miền Bắc, nhấp vào “Khu vực miền Bắc”

 

Xem các vị trí tuyển dụng tại từng tỉnh thành: Nhấp vào tỉnh thành tuyển dụng mong muốn.
      Ví dụ: Muốn xem tuyển dụng tại TP HCM, nhấp vào “Khu vực miền Nam”, vào “Địa điểm làm việc”, nhấp chọn vào “TP HCM”


Chọn vị trí ứng tuyển quan tâm để xem mô tả và yêu cầu công việc.


Để ứng tuyển, ứng viên nhấp vào mục “Nộp hồ sơ tại đây để download về Mẫu thông tin ứng viên của Vietbank

 

 

Sau khi download mẫu thông tin ứng viên, ứng viên điền đầy thông tin (Đặc biệt lưu ý về bằng cấp và kinh nghiệm)

 

Và gửi đến địa chỉ email: tuyendung@vietbank.com.vn
 

Lưu ý: Tiêu đề (subject) email được viết theo dạng mặc định: [KHU VỰC ỨNG TUYỂN] - [VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN]
      Ví dụ: [TPHCM] – [Nhân viên tín dụng]

 


Thông tin ứng tuyển của bạn sẽ được chuyển đến cho chúng tôi.


Ngân hàng điện tử