Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 
Trang chủ Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Nhấn vào vị trí tuyển dụng để xem chi tiết
STT Ngày đăng Vị trí tuyển dụng
001 21/03/2017 Nhân viên/Chuyên viên Tài trợ thương mại
002 21/03/2017 Giao dịch viên
003 21/03/2017 Chuyên viên/nhân viên Tư vấn
004 08/04/2017 Nhân viên Lễ Tân
005 08/04/2017 Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (tuyển dụng tại nhiều tỉnh thành)
006 14/04/2017 Thực tập sinh tiềm năng 2017
007 24/04/2017 Phó giám đốc TTKD

Ngân hàng điện tử