Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 
Trang chủ Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Nhấn vào vị trí tuyển dụng để xem chi tiết
STT Ngày đăng Vị trí tuyển dụng
001 23/05/2017 Nhân viên/ Chuyên viên Kinh doanh (tháng 07/2017)
002 14/04/2017 Thực tập sinh Vietbank 2017

Ngân hàng điện tử