Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

VIETBANK tăng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn VND

Từ ngày 23/03/2011, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn VNĐ tại VIETBANK được điều chỉnh tăng 2,4%. Cụ thể, mức lãi suất tiền gửi thanh toán không kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp tại VIETBANK là 6% /năm. Với mức tăng này VIETBANK là một trong những ngân hàng có mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cạnh tranh trên thị trường hiện nay.

Đối với các sản phẩm huy động tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tuần đến 36 tháng tại VIETBANK, mức lãi suất cao nhất hiện nay là 14%/năm.

Thông tin chi tiết về lãi suất quý khách hàng có thể xem tại đây.

VIETBANK


Ngân hàng điện tử