Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Tiết kiệm tích Tài

Kỳ hạn (Tháng) Lãi hàng tháng Lãi Quý Lãi Hàng Năm
24 tháng 7.25% 7.29% 7.50%
36 tháng 7.39% 7.44% 7.75%

Ngân hàng điện tử