Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Tiết kiệm tích Tài

Kỳ hạn (Tháng) Lãi hàng tháng Lãi Quý Lãi Hàng Năm
24 tháng 7.11% 7.15% 7.35%
36 tháng 7.21% 7.26% 7.55%

Ngân hàng điện tử