Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Cho vay đầu tư dự án/tài sản cố định

Cho vay đầu tư dự án/tài sản cố định

Doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư dự án mới nhưng chưa đủ nguồn lực tài chính để thực hiện. Sản phẩm Cho vay đầu tư dự án/tài sản cố định của VIETBANK sẽ đồng hành cùng Quý doanh nghiệp phát triển kinh doanh thành công.

  •  Hỗ trợ nguồn vốn lâu dài : trên 60 tháng đối với dự án dài hạn
  • Giảm áp lực trả nợ: thực hiện giải ngân nhiều lần theo tiến độ dự án/tiến độ đầu tư
  • Linh hoạt: thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay
  • Tiết kiệm chi phí: lãi suất cạnh tranh, linh hoạt
  • Các thủ tục đơn giản và nhanh chóng 
     

- Điều kiện khác: theo từng trường hợp cụ thể của khách hàng và theo qui định hiện hành của VIETBANK.
- Đội ngũ nhân viên VIETBANK trên toàn quốc sẵn sàng tư vấn cho quý khách hàng. Vui lòng truy cập  tại đây  để tìm điểm giao dịch VIETBANK gần nhất.


Ngân hàng điện tử