Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Cho vay đảm bảo bằng khoản phải thu

Cho vay đảm bảo bằng khoản phải thu

Doanh nghiệp chưa thu được tiền lô hàng đã xuất khẩu, nhưng có nhu cầu tiền mặt để tận dụng các cơ hội kinh doanh khác. VIETBANK sẽ đáp ứng nhu cầu của Quý khách hàng nhanh chóng và hiệu quả nhất qua sản phẩm Cho vay bảo đảm bằng khoản phải thu:

  • Doanh nghiệp được ưng trước tiền hàng xuất khẩu dựa trên bộ chứng từ hàng xuất thanh toán theo phương thức nhờ thu kèm chứng từ (D/P,D/A) hoặc tín dụng chứng từ (L/C)
  • Doanh nghiệp được cấp hạn mức cho vay bảo đảm bằng khoản phải thu từ bộ chứng từ hàng xuất khẩu để có thể sử dụng một cách chủ động và thuận tiện với tỷ lệ cho vay lên đến 100% giá trị khoản phải thu
  • Doanh nghiệp được hưởng các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho các doanh nghiệp nhập khẩu của VIETBANK trong từng thời kỳ.
  • Lãi suất cạnh tranh và linh hoạt
  • Thủ tục giải ngân đơn giản, nhanh chóng

- Điều kiện khác: theo từng trường hợp cụ thể của khách hàng và theo qui định hiện hành của VIETBANK.
- Đội ngũ nhân viên VIETBANK trên toàn quốc sẵn sàng tư vấn cho quý khách hàng. Vui lòng truy cập  tại đây  để tìm điểm giao dịch VIETBANK gần nhất.


Ngân hàng điện tử