Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 
Trang chủ Khách hàng cá nhân Tiền gửi tiết kiệm
Sản phẩm cho vay Tiền gửi tiết kiệm Tiền gửi thanh toán Ngân hàng điện tử Sản phẩm và Dịch vụ khác

Tiết kiệm vượt trội

Tiết kiệm vượt trội

Bạn mong muốn được hưởng lãi suất cao cho số tiền nhàn rỗi của bạn. Sản phẩm Tiền gửi tiết kiệm vượt trội của VIETBANK là một lựa chọn đúng đắn và an toàn cho bạn.

  • Lãi suất thay đổi linh hoạt theo từng thời kỳ và được điều chỉnh ở mỗi đầu kỳ lĩnh lãi
  • Được vay cầm cố sổ tiết kiệm với lãi suất đặc biệt ưu đãi cho thời gian gửi còn lại

Đội ngũ nhân viên VIETBANK trên toàn quốc sẵn sàng tư vấn cho quý khách hàng. Vui lòng truy cập tại đây để tìm điểm giao dịch VIETBANK gần nhất.


Ngân hàng điện tử