Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 
Trang chủ Khách hàng cá nhân Tiền gửi tiết kiệm
Sản phẩm cho vay Tiền gửi tiết kiệm Tiền gửi thanh toán Ngân hàng điện tử Sản phẩm và Dịch vụ khác

Tiết kiệm lũy tiến thời gian

Tiết kiệm lũy tiến thời gian

“Tiết kiệm lũy tiến thời gian” là sản phẩm tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân có thể thay đổi kỳ hạn gửi dài hơn so với kỳ hạn đăng ký ban đầu để được nhận thêm lãi suất.
- Tiện ích:
• Được chủ động lựa chọn:

  • Tất toán STK vào ngày đáo hạn để hưởng lãi có kỳ hạn hoặc
  • Tiếp tục gửi để được cộng thêm lãi suất.

• Thời gian gửi thêm càng nhiều lãi suất được cộng càng cao.
• Mức lãi suất cộng thêm được áp dụng cho thời gian đã gửi và thời gian gửi thêm.
• Đảm bảo cho khách hàng được mức lãi suất tối ưu nhất khi lãi suất thị trường giảm.


- Đặc tính:
• Sản phẩm dành cho Khách hàng cá nhân.
• Kỳ hạn gửi ban đầu: 03 tháng, 06 tháng.
• Kỳ hạn gửi lũy tiến: 04 tháng, 05 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng, 15 tháng.
• Áp dụng lãi suất có kỳ hạn, được cộng thêm lãi suất cho thời gian đã gửi và thời gian gửi thêm.
• Khách hàng được nhận lãi hàng tháng hoặc cuối kỳ hạn gửi.
• Sổ tiết kiệm được cho/tặng, thừa kế , chuyển nhượng , ủy quyền cho người khác.

 


Ngân hàng điện tử