Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 
Trang chủ Khách hàng cá nhân Tiền gửi tiết kiệm
Sản phẩm cho vay Tiền gửi tiết kiệm Tiền gửi thanh toán Ngân hàng điện tử Sản phẩm và Dịch vụ khác

Tiết kiệm đắc lợi

Tiết kiệm đắc lợi

Hiểu được nhu cầu của khách hàng khi gửi tiết kiệm luôn mong muốn hưởng lãi suất hấp dẫn và nhận nhiều ưu đãi. VietBank đã cho ra đời sản phẩm Tiết kiệm Đắc Lợi với ưu điểm linh hoạt trong quá trình nhận lãi, khách hàng có thể nhận lãi hàng tháng hoặc nhập lãi vào gốc và sinh lãi cho kỳ tiếp theo. Đây được xem là điểm nổi bật nhằm giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn kênh đầu tư sinh lời như mong muốn.


Tiện ích:
- Đầu mỗi kỳ lãnh lãi, nếu Khách hàng không rút lãi thì toàn bộ số tiền lãi phát sinh sẽ nhập vào vốn gốc và tính lãi cho các kỳ lãnh lãi tiếp theo.


Đặc tính:
- Sản phẩm dành cho Khách hàng cá nhân gửi tiền bằng loại tiền VNĐ, kỳ hạn gửi 06 tháng, theo hình thức lãnh lãi hàng 01 tháng.
- Được rút trước hạn và hưởng lãi suất theo quy định của VietBank tại thời điểm rút.
- STK được tặng/ cho, thừa kế, chuyển nhượng/ ủy quyền cho người khác.
 


Ngân hàng điện tử