Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 
Trang chủ Khách hàng cá nhân Tiền gửi tiết kiệm
Sản phẩm cho vay Tiền gửi tiết kiệm Tiền gửi thanh toán Ngân hàng điện tử Sản phẩm và Dịch vụ khác

Tiết kiệm online

An toàn – Tiện lợi 24/7 – Lãi suất hấp dẫn

Tiện ích
- Giao dịch 24/7 trên Internet Banking, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ
- Lãi suất cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy
- Ðảm bảo an toàn và tính bảo mật cao

Ðặc tính
- Ðối tượng: Khách hàng cá nhân có Tài khoản thanh toán
- Loại tiền: VND
- Kỳ hạn gửi: từ 01 tuần đến 36 tháng
- Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 đồng

Quý khách đăng ký Internet Banking tại Vietbank để thực hiện gửi tiết kiệm online và quản lý số tiền gửi.


Ngân hàng điện tử