Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 
Trang chủ Khách hàng cá nhân Sản phẩm cho vay
Sản phẩm cho vay Tiền gửi tiết kiệm Tiền gửi thanh toán Ngân hàng điện tử Sản phẩm và Dịch vụ khác

Vay vốn ngay - Ưu đãi khác biệt

Với mục tiêu mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu vay vốn với nhiều ưu đãi khác biệt, VietBank mang tới sản phẩm "Vay vốn ngay - Ưu đãi khác biệt".

1. Thời gian triển khai: 23/03/2016 – 23/06/2016.

2. Sản phẩm áp dụng: Tất cả các sản phẩm, mục đích vay vốn (trừ cho vay kinh doanh chứng khoán và cho vay kinh doanh bất động sản).

3. Đối tượng áp dụng: Các khách hàng thỏa những điều kiện sau:
(i) Khách hàng có tổng hạn mức cấp tín dụng tại Vietbank từ 500 triệu đến 20 tỷ đồng (bao gồm cả khoản vay/bảo lãnh lần này); và
(ii) Khách hàng có lịch sử trả nợ tốt.

4. Nội dung ưu đãi:
- Ưu đãi tỷ lệ cho vay trên giá trị TSĐB, đảm bảo đồng thời 02 điều kiện:
• Tối đa 100% giá trị Bất động sản, và
• Tối đa 80% tổng giá trị TSĐB (gồm tối thiểu 01 Bất động sản và tài sản đảm bảo khác).
- Miễn phí chuyển tiền trong nước tại quầy trong 1 năm (tối đa 1 triệu đồng/khách hàng).
- Miễn phí đối với các thủ tục pháp lý liên quan đến nhận thế chấp tài sản
 

- Đội ngũ nhân viên VIETBANK trên toàn quốc sẵn sàng tư vấn cho quý khách hàng. Vui lòng truy cập tại đây để tìm điểm giao dịch VIETBANK gần nhất.


Ngân hàng điện tử