Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 
Trang chủ Biểu phí Biểu phí khách hàng cá nhân

Chuyển tiền nước ngoài

STT GIAO DỊCH MỨC PHÍ GHI CHÚ
1 Chuyển tiền bằng điện
a Phí dịch vụ Tỷ lệ TT: 0.2%

Tối thiểu: 5 USD

TĐ: thỏa thuận

b Phí NH nước ngoài (nếu người chuyển tiền chịu phí nước ngoài ) Thu theo thực tế phát sinh  
c Phí rà soát 10USD/1 lần (bao gồm điện phí)+ phí trả NH nước ngoài nếu có  
d Tu chỉnh, hủy lệnh chuyển tiền 10USD/1 lần (bao gồm điện phí)+ phí trả NH nước ngoài nếu có  
2 Chuyển tiền bằng Bankdraft
a Phát hành Bankdraft 0,1% - 10%/1 tờ Tối thiểu: 7 USD + Điện phí 5 USD
b Hủy BankDraft    
- Đối với Bankdraft USD 25USD/tờ  
- Đối với Bankdraft ngoại tệ khác 15USD/tờ  
3 Nhận chuyển tiền đến
- Phí báo có 0.05% Tối thiểu: 2USD

Tối đa: 200USD

- Phí nhận ngoại tệ mặt 0.15%

Tối thiểu: 2USD

Tối đa: 200USD
 

4 Điện phí 5USD  

Ngân hàng điện tử